Toimintamallit ja ohjauskeinot

TransEco-ohjelmassa kehitetään myös työkaluja ja -menetelmiä tieliikenteen eri toimintavaihtoehtojen vaikuttavuuden ja kustannusten arvioimiseksi. Tavoitteena on määritellä Suomelle mahdollisimman kustannustehokkaat toimintamallit vuoden 2020 ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkastelut ulotetaan kuitenkin vuoteen 2030 ja osittain vuoteen 2050 asti, koska energiateollisuudessa tehdään ratkaisuja pitkälle aikavälille. Uusien ratkaisujen vaikutukset alkavat näkyä voimakkaina vasta viipeellä. TransEcon päättymisvuonna 2013 hankittavat ajoneuvot voivat hyvinkin olla liikenteessä vielä vuonna 2030.

Tutkimuksessa kerätään ja yhdistellään tietoa muun muassa TransEcon ajoneuvo- ja polttoainehankkeista sekä eri yritysten demonstraatiohankkeista tehden synteesejä eri teknisten ratkaisujen soveltuvuudesta ja potentiaalista Suomessa.

Tämä tieto yhdistetään muun muassa ILPO-ohjelmassa ja energiansäästön ja energiatehokkuuden toimikunnan liikennejaoksessa ehdotettuihin toimenpiteisiin näiden energia- ja päästövaikutusten sekä kustannusvaikutusten arvioimiseksi. Tehtävään kuuluu kiinteästi myös erilaisten uuden teknologian kannustustoimenpiteiden arviointi ja tieliikenteen verotusmallien kehittäminen.

Osatehtävät:

  • Synteesit TransEcon tutkimus- ja demonstraatiotoiminnasta;
  • Henkilöautokannan hankintamalli ja suoritteiden määrittäminen;
  • Vaihtoehtoisetn toimintapolkujen muodostaminen uusituvan energian ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisvelvoitteiden täyttämiseksi;
  • Verotusmallit ja muut ohjauskeinot; sekä
  • Riskit


Hankkeen keskeiset tutkimusosapuolet ovat VTT ja TTY sekä avustajina muun muassa VATT ja Kuluttajatutkimuskeskus. VTT on jo ILPO:a varten tehnyt liikenteen energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen eri kehitysskenaarioiden mukaisia päästöarvioita. Lisäksi VTT tekee paraikaa Valtiovarainministeriölle selvitystä polttoaineverotuksen muuttamisesta ympäristömyönteisempään suuntaan.

Näissä selvityksissä aikajänne on vuoteen 2020. Nyt on kuitenkin tarpeen ulottaa tarkastelut myös pidemmälle tulevaisuuteen, joten myös vuosi 2030 otetaan mukaan alustaviin tarkasteluihin.