Kansainvälinen yhteistyö

TransEco verkottuu kansainvälisesti niin EU:n kuin kansainvälisen energiajärjestön IEA:n toimintaan. EU:n suuntaan normaalin projektitoiminnan lisäksi tärkeä toimintamalli on ERA NET Transport, jossa koordinoidaan kansallisella rahoituksella toteutettavaa tutkimusta ja käynnistetään yhteisrahoitteisia hankkeita.

IEA:lla on 7 liikenteeseen liittyvää tutkimussopimusta. IEA:n Transport Coordinating Groupin kautta TransEco linkittyy näihin kaikkiin. Advanced Fuel Cells, Advanced Motor Fuels ja Bioenergy -sopimuksissa kontaktitahona on VTT, Combustion, Hybrid and Electric Vehicle ja Hydrogen -sopimuksissa TKK.