Ajoneuvot

Autoliikenteen aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen tähtäävät toimet voidaan jakaa periaatteellisella tasolla kahteen pääryhmään sen mukaan, kohdistuvatko ne autokannan ja ajoneuvokaluston ominaisuuksien kehittämiseen, vai olemassa olevan autokannan käyttämiseen mahdollisimman energiatehokkaasti.

Suomen mahdollisuudet vaikuttaa suurten ulkomaisten autonvalmistajien kehitystyöhön ovat kuitenkin rajalliset. Ajoneuvojen perustekniikka tulee meille pääosin ulkoa annettuna, ja ajoneuvokantamme koostetaan kulloinkin tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö suomalaisella teollisuudella olisi mahdollisuuksia liiketoimintaan erikoisajoneuvojen ja ajoneuvokomponenttien osalta.

Suomessa voimme ajoneuvojen tekniikan ja käytön osalta vaikuttaa muun muassa:

  • valitsemalla autot oikein käyttötarkoituksen ja -kohteen mukaan ja suuntaamalla valintoja;
  • käyttämällä ja ylläpitämällä autoja tarkoituksenmukaisella tavalla;
  • kehittämällä energiansäästöä edistäviä laitteita ja palveluja; ja
  • tekemällä järkeviä ratkaisuja biopolttoaineiden ja muiden liikenteen energiaratkaisujen osalta.