Tutkimusosapuolet

 • Metropolia
 • Oulun yliopisto
 • Aalto yliopisto (TKK)
 • Tampereen teknillinen yliopisto
 • Turun AMK

TransEco-tutkimusohjelmassa ovat mukana:

 • VTT
 • Neste Oil
 • Tekes
 • Liikenne- ja viestintäministeriö
 • Työ- ja elinkeinoministeriö
 • Ympäristöministeriö
 • Valtiovarainministeriö
 • TraFi
 • Liikennevirasto
 • HSL
 • Fortum
 • Öljy- ja kaasualan keskusliitto
 • Autotuojat
 • Motiva