Hallintomalli ja rahoitus

TransEcon toimintaa ohjaa laaja johtoryhmä, jossa ovat edustettuina muun muassa liikenne- ja viestintäministeriö (LVM), työ- ja elinkeinoministeriö (TEM), ympäristöministeriö (YM) ja valtiovarainministeriö (VM), Tekes, liikennesektorin virastot, kuntasektori ja yrityssektori järjestöjen kautta.

Vuoden 2009 päärahoittajat ovat Tekes, TEM, LMV ja VM. Ohjelman koordinaatiosta vastaa VTT ja viestinnästä Motiva Oy.

TransEco on verkottunut myös kansainvälisellä tasolla, EU:n ja kansainvälisen energiajärjestön IEA:n hankkeiden ja asiantuntijoiden kanssa.