Vaikuttaminen

Valintoja ja vaikuttamista tehdään monilla eri tasoilla. Yksittäinen ihminen tekee valintoja oman liikkumisensa suhteen, hän valitsee esimerkiksi pyöräileekö, käyttääkö julkista liikennettä vai omaa henkilöautoa. Valintoihin vaikuttavat niin palveluiden tarjonta, kustannustaso, erilaiset kannustimet kuin henkilökohtaiset mieltymykset.

Valtio taas pyrkii lakien, asetusten ja verotuksen avulla huolehtimaan siitä, että Suomi pystyy valtiona täyttämään EU:n liikenteelle asettamat yleiset tavoitteet. TransEco tuottaa tietoa kaikille päätöksenteon tasoille.