Uusiutuva energia

Uusiutuvalla ja vaihtoehtoisella energialla halutaan vähentää niin liikenteen öljyriippuvuutta kuin liikenteen ympäristövaikutuksia. Ensisijaiset vaihtoehdot 2010-luvulle siirryttäessä ovat bensiiniin ja dieseliin lisättävät biokomponentit sekä maakaasu.

Uusiutuvan energian osuuden nostamiseksi tarvitaan biokomponentteja, joita voidaan käyttää korkeina pitoisuuksina olemassa olevassa kalustossa ja uusia vaihtoehtoisille energioille sovitettuja autoja.