TransEcon teemat

TransEco-tutkimusohjelma jakautuu neljään teemakokonaisuuteen, jotka kaikki tuottavat materiaalia päätöksenteon tueksi erilaisille kohderyhmille.