Toimintamallit ja ohjauskeinot

Yleiset

Nylund, N-O., Sipilä, K., Mäkinen, T. ja Aakko-Saksa, P. Polttoaineiden laatuporrastuksen kehittäminen. Raportti, 2010.  VTT Tiedotteita 2528.
Polttoaineiden laatuporrastuksen kehittäminen (pdf) (1.5 MB)
Nylund, N-O., Laurikko, J. TransEco strategiahanke Suomi 2020: Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä. Tutkimusraportti, 2012. VTT-R-04433-12.
TransEco strategiahanke Suomi 2020 – Tieliikenteen uusiutuva energia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen vuoteen 2020 mentäessä (pdf) (3.4 MB)
Tuominen, A., Jantunen, J., Järvi, T. ja Mäkelä, K. Liikenteen energiatehokkuushankkeiden vaikutukset – arviointikehikko. Raportti VTT-R-00474-12.
Liikenteen energiatehokkuushankkeiden vaikutukset – arviointikehikko (pdf) (604.6 KB)
Esitelmä: Tuominen, A., Järvi, T., Mäkelä, K. ja Jantunen, J. Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko. TransEco-seminaari 18.11.2010.
Ajoneuvojen energiankäyttöön ja päästöihin liittyvien hankkeiden ja toimenpiteiden arviointikehikko (pdf) (360.7 KB)
Toimintamalleihin ja ohjauskeinoihin liittyviä hankkeita on raportoitu myös TransEco -vuosiraporteissa. Vuosiraportit TransEco-ohjelmasta >>


Henkilöautokannnan ennustemalli – AHMA (3.3)


Kalenoja, H. Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma. Esitelmä. TransEco-seminaari 3.11.2011.
Henkilöautokannan ennuste- ja hallintamalli Ahma2 (pdf) (2.3 MB)


Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA

Liimatainen, H. & Nykänen, L. Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA. Tampereen teknillinen yliopisto, Liikenteen tutkimuskeskus Verne. 2012. 28 s.
Kuorma-autokannan hallintamalli KAHMA (pdf) (1.1 MB)
Nykänen, L. and Liimatainen, H. 2014. Possible impacts of increasing maximum truck weight; case Finland. Transport Research Arena Proceedings. 14–17 April 2014, Paris.


Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus (KULJETUS)

Liimatainen, H. 2010. Kuljetusalan energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimenpiteiden vaikutusten arviointi. Tampere University of Technology Department of Information Management and Logistics. Transport Systems. Research report 77.

Liimatainen, H. 2010. Shippers’ Views on Environmental Reporting of Logistics and Implications for Logistics Service Providers. Logistics Research Network Conference 2010 Proceedings. September 8-10, Harrogate, UK.

Liimatainen, H. 2012. Toimialarakenteen vaikutukset tiekuljetusten määrään, tehokkuuteen ja hiilidioksidipäästöihin Suomessa 1995–2030. A seminar presentation at the Väylät & Liikenne 2012 seminar 29–30 August 2012, Turku.

Liimatainen, H. 2013. Future of Energy Efficiency and Carbon Dioxide Emissions of Finnish Road Freight Transport. Julkaisu 1124. TTY. Väitöskirja.
Future of Energy Efficiency and Carbon Dioxide Emissions of Finnish Road Freight Transport (pdf) (3.5 MB)
Liimatainen, H. 2013. Future of Energy Efficiency and Carbon Dioxide Emissions of Finnish Road Freight Transport.  Thesis.  Tampere University of Technology.  Publication 1124.

Liimatainen, H., Kallionpää, E., Pöllänen, M. 2012. Building a national action plan for improving the energy efficiency and reducing the CO2 emission of road freight transport. Proceedings of the 17th International Symposium on Logistics (ISL2012). July 8-11, Cape Town, South Africa. pp. 450-458.
Proceedings of the 17th International Symposium on Logistics (ISL2012) (pdf) (36.5 MB)
Liimatainen, H., Kallionpää, E., Pöllänen, M., Stenholm, P., Tapio, P., McKinnon, A. 2013. Decarbonising road freight in the future – Detailed scenarios of the carbon emissions of Finnish road freight transport in 2030 using a Delphi method approach. Technological forecasting and social change. DOI: 10.1016/j.techfore.2013.03.001.

Liimatainen, H., Nykänen, K. 2011. Carbon footprinting road freight operations - is it really that difficult? Logistics Research Network 2011 Proceedings. September 7-9, Southampton, United Kingdom. Artikkelin saa pyydettäessä kirjoittajalta: heikki.liimatainen@tut.fi.

Liimatainen, H., Pöllänen, M. 2013. The impact of sectoral economic development on the energy efficiency and CO2 emissions of road freight transport. Transport Policy, Vol. 27, pp. 150–157.

Liimatainen, H., Pöllänen, M. 2010. Trends of energy efficiency in Finnish road freight transport 1995–2009 and forecast to 2016. Energy Policy, Vol. 38, Issue 12, pp. 7676–7686.

Liimatainen, H., Pöllänen, M. 2011. The impact of economic development on the energy efficiency and CO2 emissions of road freight transport. 16th Inter-national Symposium on Logistics (ISL 2011), July 10-13, Berlin, Germany. 8 p.
Rebuilding Supply Chains for a Globalised World (pdf) (26 MB))

Liimatainen, H., Pöllänen, M., Kallionpää, E., Nykänen, L., Stenholm, P., Tapio, P., McKinnon, A. 2012. Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus. Publications of the Ministry of Transport and Communications 1/2012.

Liimatainen, H., Pöllänen, M., Kallionpää, E., Nykänen, L., Stenholm, P., Tapio, P., McKinnon, A. 2012. Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus. Raportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 1/2012.
Tiekuljetusalan energiatehokkuuden ja hiilidioksidipäästöjen tulevaisuus (pdf) (2.2 MB)
Liimatainen, H., Stenholm, P., Tapio, P., McKinnon, A. 2012. Energy efficiency practices among road freight hauliers, Energy Policy, Vol. 50, pp. 833–842.

Liimatainen, H., Stenholm, P., Tapio, P., McKinnon, A. 2012. Energy efficiency practices among road freight hauliers. Energy Policy. (accepted, DOI: 10.1016/j.enpol.2012.08.049)

Pöllänen, M., Liimatainen, H. 2011. Analysing the sustainability of road freight transport – combining multiple sources of information. 13th International Futures Conference: Trends and Future of Sustainable Development, June 9-10, Tampere, Finland.
Trends and Future of Sustainable Development (pdf) (4 MB)
Liimatainen, H., Rantala, J., Mäntynen, J. 2011. Kuljetusten energiatehokkuus. Liikenteen suunta 4/2011. Liikenneviraston t&k -lehti.
Liikenteen suunta 4-2011 (pdf) (1.3 MB)


Ilmastomuutoksen hillinnän toimenpiteet – ILARI


Tapio, P., Varho, V., Järvi, T., Nygrén, N. & Tuominen, A. 2011. Liikennepolitiikan ilmasto. Baseline-kehitys sekä asiantuntijoiden ja nuorten visiot liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050. Raportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 19/2011.
Liikennepolitiikan ilmasto. Baseline-kehitys sekä asiantuntijoiden ja nuorten visiot liikenteen hiilidioksidipäästöistä vuoteen 2050 (pdf) (1.4 MB)
Tuominen, A., Tapio, P., Varho, V., Järvi, T., Banister, D. Pluralistic backcasting: Integrating multiple visions with policy packages for transport climate policy. Futures. Elsevier. Vol. 60 (2014) No: August, 41 – 58. doi-link: 10.1016/j.futures.2014.04.014

Esitelmä: Tuominen, A. Liikennejärjestelmän tulevaisuusvisiot strategisen kehittämisen välineenä. Esitelmä VTT:n ennakointiseminaarissa – Näe tulevaisuuteen! 10.10.2011.
Liikennejärjestelmän tulevaisuusvisiot strategisen kehittämisen välineenä (pdf) (4 MB)
Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho. V. 2012.
Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050. Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 15/2012.
Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050. Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi (pdf) (2.7 MB)
Varho, V., Tapio, P. 2011. Ympäristöpolitiikan haasteet liikennesektorille. Tulevaisuuden tutkimuksen seura ry. TOP TEN FUTURES IX: Etäisyyksien hallinta 2030. Futura 30(3): 28-34.
Futura 3/2011

Varho, V. & Tapio, P. & Nygrén, N. 2011. Skenaarioita Suomen liikennesektorin tulevaisuudesta. Tulevaisuuden näkymiä 2/2011.

Liikennejärjestelmän tulevaisuusvisiot strategisen kehittämisen välineenä. Posteri TEM:n hallinnonalan tutkimuspäivillä 23.11.2011.


LIPASTO – päivitykset ja kehitystyö

LIPASTO on suuri kokonaisuus, johon TransEco-ohjelma on pienellä panoksella osallistunut.
LIPASTO – liikenteen päästöt


Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja ke-hittäminen – JOLEN

Liimatainen, H., Metsäpuro, P. Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen. Esite.
JOLEN – Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen (pdf) (1.2 MB)
Metsäpuro, P., Liimatainen, H., Rauhamäki H. ja Mäntynen, J. Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen. Sektoritutkimuksen
neuvottelukunta. Kestävä kehitys. Raportti 1-2011.
Joukkoliikenteen energiatehokkuuden seuranta, raportointi ja kehittäminen (pdf) (3.2 MB)
Metsäpuro, P., Liimatainen, H. 2011. Energy efficiency in local public transport. European Transport Conference Proceedings. October 10-12, Glasgow, United Kingdom.
Energy efficiency in local public transport


ENT Electromobility

Dirks, J., Dörr, E., Lumiaho, A. Gansmo, H. Electric Road Transport policies in Europe till 2015: opportunities, experiences and recommendations. ERA-NET TRANSPORT (ENT). Final Report, 2011.
Electric Road Transport policies in Europe till 2015 – opportunities, experiences and recommendations (pdf) (1.2 MB)
Leaflet – Electric Road Transport policies in Europe till 2015 – opportunities, experiences and recommendations (pdf) (715.5 KB)

Sähköautojen tulevaisuus Suomessa

Nylund, N-O. Sähköautojen tulevaisuus Suomessa. Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta. Raportti. Liikenne- ja viestintäministeriön julkaisuja 12/2011.
Sähköautojen tulevaisuus Suomessa. Sähköautot liikenne- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta. (pdf) (7.9 MB)


Hybridibussit – Kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta

Liimatainen, H. & Metsäpuro; P. Hybridibussit – Kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta, Liikenteen tutkimuskeskus Verne, Tampereen teknillinen yliopisto.

Hybridibussit – Kokemuksia käyttöönotosta, liikennöinnistä ja energiankulutuksesta (pdf) (3.9 MB)