Polttoaineet ja uusiutuva energia

Korkean pitoisuuden etanolipolttoaineet

Laurikko, J., Koponen, P. Korkeaseosetanolipolttoaineen optimointi kylmiin olosuhteisiin sopivaksi. Tutkimusraportti, VTT-R-05406-11. 54 s., 2011
Korkeaseosetanolipolttoaineen optimointi kylmiin olosuhteisiin sopivaksi (pdf) (4.6 MB)
Laurikko, J., Nylund, N-O., Aakko-Saksa, P. High-volume ethanol fuel composition optimized for cold driving conditions. Society of Automotive Engineers (2013) No: Technical Paper 2013-01-2613. doi-link: 10.4271/2013-01-2613.

Laurikko, J., Nylund, N-O., Suominen, J., Anttonen, M. (P. A.), Optimizing high-volume ethanol fuel composition for cold driving conditions. Paper T6.6C, Proc. XIX ISAF (International Symposium of Alcohol Fuels), Verona, October 2011. 7 p.
ISAF 2011

Laurikko, J., Nylund, N-O., Suominen, J., Anttonen, M. P. A., High-Concentration Ethanol Fuels for Cold Driving Conditions. Paper F2012-B01-040. Proc. FISITA 2012 World Automotive Congress, Beijing, China, November 2012.
Artikkelin saa pyydettäessä kirjoittajalta: juhani.laurikko@vtt.fi.


Korkeaseosteiset biokomponentit

Aakko-Saksa, P., Koponen, P., Kihlman, J., Reinikainen, M., Skyttä, E, Rantanen-Kolehmainen, L. & Engman, A., Biogasoline options for conventional spark-ignated engines. VTT Working Papers. 219 s. Raportti.
Biogasoline options for conventional spark-ignition cars (pdf) (2.2 MB)
Aakko-Saksa, P., Koponen, P., Kihlman, J., Rantanen-Kolehmainen, L. & Engman, A., Biogasoline options – Possibilities for achieving high bio-share and compatibility with conventional cars. SAE International Journal of Fuels and Lubricants. SAE International. Vol. 4 (2011) No: 2, 298-317. doi: 10.4271/2011-24- 0111.
Biogasoline Options – Possibilities for Achieving High Bio-share and Compatibility with Conventional Cars
Also as SAE Technical Paper 2011-24-0111

Aakko-Saksa, P., Koponen, P., Rantanen-Kolehmainen, L. Bensiiniautojen sääntelemättömät pakoaasupäästöt. Ilmansuojelulehti 4/2012. s.10-15.
ISU4 2012 (pdf) (6.8 MB)
Aakko-Saksa, P., Rantanen-Kolehmainen, L., Skyttä, E. Ethanol, Isobutanol, and Biohydrocarbons as Gasoline Components in Relation to Gaseous Emissions and Particulate Matter. Environmental Science & Technology. ACS Publications. Vol. 48 (2014). No:17, 10489-10496. doi-link: 10.1021/es501381h.
Ethanol, Isobutanol, and Biohydrocarbons as Gasoline Components in Relation to Gaseous Emissions and Particulate Matter

Kopperoinen, A., Kytö, M., Mikkonen, S., and Mikkonen, S. Effect of Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) on Particulate Filters of Diesel Cars, SAE Technical Paper 2011-01-2096, 2011.
Effect of Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) on Particulate Filters of Diesel Cars – SAE Technical Paper 2011-01-2096

Kopperoinen, A. Polttoainelaadun vaikutus dieselhenkilöauton hiukkassuodattimen toimintaan. Diplomityö. Oulun yliopisto, Konetekniikan osasto. Toukokuu 2010. 80 s. + liitt. 1 s.
Polttoainelaadun vaikutus dieselhenkiloauton hiukkassuodattimen toimintaan (pdf) (1.3 MB)
Mikkonen, S., Honkanen, M., Kuronen, M., HVO, Hydrotreated Vegetable Oil – a Premium Renewable Biofuel for Diesel Engines. 9th International Colloquium Fuels – Conventional and Future Energy for Automobiles. Technische Akademie Esslingen, Ostfildern, 15. – 17.1.2013. In Fuels - Mineral Oil Based and Alterna-tive Fuels, ISBN 98-3-943563-04-7, p. 281-291.

Mikkonen, S., Hartikka, T., Kuronen, M., Saikkonen, P., HVO, Hydrotreated Vege-table Oil – a Premium Renewable Biofuel for Diesel Engines. 3rd edition. Neste Oil, Espoo, December 2012. 52 p.

Mikkonen, S., Dieselpolttoaineen tulevaisuudennäkymiä, Hiukkassuodattimet edellyttävät korkealaatuista polttoainetta. Suomen Autolehti 78(2011)8, s. 46-49.


Etanolipolttoaine raskaassa kalustossa

Nylund, N.-O., Laurikko, J., Laine, P., Suominen, J., Anttonen, M. (P. A.) Benchmarking HD Ethanol Vehicles Against Diesel and CNG Vehicles. Paper T02.I. Proc. XIX ISAF (International Symposium of Alcohol Fuels), Verona, October 2011. 5 p.
ISAF 2011

Nylund, N.-O., Laurikko, J., Laine, P., Suominen, J., Anttonen, M. (P. A.). Benchmarking heavy-duty ethanol vehicles against diesel and CNG vehicles. Biomass Conv. Bioref. Springer-Verlag 2012. DOI 10.1007/s13399-012-0049-z
Benchmarking heavy-duty ethanol vehicles against diesel and CNG vehicles


Optibio

Mäkinen, R., Nylund, N.-O., Erkkilä, K., Saikkonen, P. & Amberla, A. (2011). Bus Fleet Operation on Renewable Paraffinic Diesel Fuel. JSAE/SAE Technical Paper JSAE 20119172/SAE 2011-01-1965. 8 p.

Erkkilä, K., Nylund, N.-O., Hulkkonen, T., Tilli, A., Mikkonen, S., Saikkonen, P., Mäkinen, R. & Amberla, A. (2011). Emission performance of paraffinic HVO diesel fuel in heavy duty vehicles. JSAE/SAE Technical Paper JSAE 20119239. SAE 2011-01-1966. 12 p.

Nylund, N.-O., Erkkilä, K., Ahtiainen, M., Murtonen, T., Saikkonen, P., Amberla, A & Aatola, H. (2011). Optimized usage of NExBTL renewable diesel fuel. OPTIBIO. Espoo 2011. VTT Tiedotteita – Research Notes 2604. 167 p. + app. 5 p.
Optimized usage of NExBTL renewable diesel fuel (pdf) (1.6 MB)