Muut julkaisut

Ilmastonmuutoksen hillinnän visiot ja toimenpidekokonaisuudet vuoteen 2050 (ILARI). Liikkujan viikon tiedotustilaisuus 18.9.2012. Esitelmä.

Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho, V.
Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050 – Baseline-kehitys, Urbaani syke vai runsaudensarvi (pdf) (2.7 MB)Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopisto. 2012.

Ilmastonmuutoksen hillinnän visiot ja toimenpidekokonaisuudet vuodelle 2050 – Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Väylät & Liikenne -konferenssi 30.8.2012 Turku.

Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho, V. Ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpidekokonaisuudet liikennesektorilla vuoteen 2050. Baseline-kehitys, Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Liikenteen suunta. Liikennevirasto (2012) No: 3/2012.

Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho, V. Liikenteen vähentämisen visiot Urbaani syke ja Runsaudensarvi. Tie & Liikenne. Suomen tieyhdistys (2012) No: 8/2012.

Tuominen, A., Järvi, T., Wahlgren, I., Mäkelä, K., Tapio, P. & Varho, V. Liikenteen kasvihuonekaasujen kehitys vuoteen 2050 – Baseline-skenaario, Urbaani syke vai Runsaudensarvi? Ympäristö ja Terveys. Vol. 44 (2013), 52-55.