Tiedotteet 2013

10.10.2013 11.30

Sähköbussit vauhdilla liikenteeseen

Sähköbussien kehitys on ollut yllättävän nopeaa. Niistä on tulossa varteenotettava vaihtoehto dieselbusseille kaupunkiliikenteeseen. Suomen talvi testaa teknologian kypsyyden käytännössä.

VTT:llä on tutkittu sähköisiä linja-autoja eBus-hankkeessa, joka kuuluu sekä Tekesin rahoittamaan EVE-ohjelmaan että TransEcoon. Projektin kahden ensimmäisen vuoden aikana on saatu rakennettua tutkimusympäristön perusta. Uusia mittausmenetelmiä on päästy onnistuneesti testaamaan ensimmäisillä sähköbusseilla.

Rakennettu tutkimusympäristö koostuu neljästä osiosta:
  • testilinja (Espoo 11): sähköbussien arviointi todellisissa ajo-olosuhteissa
  • ajoneuvolaboratorio: sähköbussien mittaaminen eri ajotilanteissa
  • bussimuuli: sähköbussien komponenttien testialusta
  • simulointiympäristö: kevyt tapa arvioida mitoituksia ja järjestelmiä jo suunnitteluvaiheessa.

– Liikenteen tilaajaa ja kaupunkia kiinnostavat teknologiavaihtoehtojen toimivuus ja tehokkuus, sopivuus liikenteeseen ja se, miten kaikki tämä on otettava huomioon infraa suunniteltaessa. Viranomaiset puolestaan pohtivat muun muassa turvallisuusasioita ja sitä, miten sähköbusseihin on suhtauduttava niitä liikenteeseen hyväksyttäessä. Komponenttivalmistajat taas tarvitsevat vertailutietoja ja referenssejä omille tuotteilleen, kertoo VTT:n erikoistutkija Kimmo Erkkilä eBus-hankkeen hyödyistä eri osapuolille.

Ainutlaatuisen tutkimusympäristön lisäsi keskeistä on ollut kansainvälisesti merkittävän bussialan liikennöitsijän sitoutuminen hankkeeseen. Veolia Transport Finlandin vetämä liikennöintiosio käsittää pääasiassa esisarjavaiheessa olevien sähköbussien testaamista Espoon sisäisessä joukkoliikenteessä.

– Sähköbussit kehittyvät nyt hillitöntä kyytiä. Uskon, että jo vuonna 2015 markkinat ovat valmiit sähköbussien arkikäytölle. Tämä tarkoittaa sitä, että bussit pitäisi tilata jo vuonna 2014. Nyt on paljon kiinni siitä, kuinka konservatiivisia olemme bussialalla, sanoo Veolia Transport Finlandin kehitysjohtaja Sami Ojamo.

Läpimurto Suomelle, Espoolle, VTT:lle ja Veolialle

Hankkeessa on tehty uraauurtavaa työtä sähköbussien kehittämiseksi etsimällä teknologian ja sähköisen liikennöinnin ongelmakohdat ja kehittämällä sähköbusseja toimimaan kylmissä olosuhteissa. Ensimmäisen testaustalven aikana portugalilaisen Caetano-bussin heikkoudet selvisivät, ja bussin tahmea taival vuoden 2012 talvessa opetti monella tavalla niin tutkijoita, Veolian henkilökuntaa kuin bussin valmistajaakin.

Talven aikana käytiin läpi myös monia perusasioita korkeajänniteajoneuvoihin liittyvistä turvallisuusseikoista. Ongelmat liittyivät etenkin akun hallintajärjestelmiin ja kylmien olosuhteiden aiheuttamiin muihin vaikeuksiin.

Viime keväänä Caetano-konserni otti ajoneuvon takaisin tarvittavia muutostöitä varten. Nyt sähköbussi kohtaa uuden talven entistä ehompana: muutoksia on tehty sekä sen ohjelmistoihin että komponentteihin. Ojamon mukaan toimien riittävyys paljastuu vasta, kun uudet pakkaset tulevat, mutta odotukset ovat suuret, sillä auto on tänä syksynä toiminut paremmin kuin koskaan ennen.

− Suomi, Espoo ja VTT sekä Veolia Finland ovat eBus-hankkeen avulla nousseet maailman sähköbussitoimijoiden tietoisuuteen, Ojamo lisää.

Caetano-bussin rinnalle on loppuvuodesta tulossa kaksi erilaista ja erimerkkistä autoa: BYD ja Ebusco. Molemmat uudet tulokkaat valmistetaan Kiinassa. Kiinalaisilla on myös sellaista kokemusta sähköbussien laajasta tuotannosta, jota muilla mailla ei vielä ole. Suomalaiset testiolosuhteet ovat kullanarvoiset bussien valmistajille. Jos sähköbussi toimii Helsingissä, se toimii taatusti myös Pariisissa, Lontoossa tai vaikkapa Frankfurtissa.

Innovatiivisuutta julkisiin hankintoihin

Liikennöitsijän näkökulmasta yhteiskunnan on muututtava, ennen kuin sähköbussien voittokulku on täysin mahdollinen.

− Peräänkuulutan innovatiivista julkista hankintaa Jos pelkkä hintakilpailu ratkaisee, niin on vaikea tarjota bussiliikenteen tilaajille uutta, ympäristöä säästävää bussiteknologiaa. Vanhempaa teknologiaa edustava dieselbussi on investointina huomattavasti halvempi kuin sähköbussi, jonka takaisinmaksuaika voi olla jopa kymmenen vuotta.

Pitkät sopimuskaudet ja neuvottelumahdollisuus tilaajaorganisaation kanssa edistäisivät Ojamon mielestä uuden teknologian yleistymistä.

− Riskit ovat isot, koska takaisinmaksuajat uudessa teknologiassa ovat pitkät. Pahimmassa tapauksessa operaattorille jää kymmenen sähköbussia pihalle seisomaan, kun yhtiö häviää vaikkapa kolmen vuoden sopimuskauden umpeuduttua kilpailun jollekin toiselle firmalle. Porvoo sai sähköbussinsa, koska asia hoidettiin neuvottelumenettelyllä.

Lisätietoja:

eBus-RES projektipäällikkö, Kimmo Erkkilä, VTT, kimmo.erkkila@vtt.fi, puh. 020 722 5232

eBus-Veolia projektipäällikkö, Sami Ojamo, Veolia Transport Finland Oy, sami.ojamo@veolia-transport.fi, puh. 050 349 4070Sähköisten linja-autojen kenttäkoe ja testiympäristöhanke eBUS on osa Tekesin rahoittamaa EVE-ohjelmaa ja se kuuluu Sähköiset hyötyajoneuvot – Electric Commercial Vehicles (EVC) -hankekokonaisuuteen.

eBUS koostuu kahdesta rinnakkaisesta työpaketista: liikennöinnistä ja kehitysosiosta. Liikennöintiosiossa testataan busseja todellisissa Suomen olosuhteissa ja kehitysosiossa tuetaan kenttäkoetta tutkimuksella ja kehitetään testausvalmiuksia.

Kehitysosiossa mittaus- ja tutkimustoiminnasta vastaa VTT ja mukana ovat myös Metropolia ja Aalto-yliopisto. Muita projektin osallistujia ovat Tekes, HSL, Espoon kaupunki, Vacon, Trafi, LVM, European Batteries, Fortum ja Kabus. Hanke aloitettiin TransEco-ohjelmassa ja se jatkuu saumattomasti uudessa TransSmart-ohjelmassa.Palaa otsikoihin