Tiedotteet 2013

10.10.2013 11.30

Esilämmitetty moottori tuo turvallisuutta ja pienemmät lähipäästöt

Moottorin esilämmityksen merkitys on muuttumassa. VTT:n tuoreen tutkimuksen mukaan uusissa autoissa suurin esilämmityksen hyöty on lähipäästöjen, erityisesti palamattomien hiilivetyjen väheneminen. Polttoaineensäästö ei osoittautunut enää merkittäväksi alle viisi vuotta vanhoissa autoissa.

– Moottorin esilämmitys vähentää tehokkaasti lähipäästöjä, erityisesti käynnistyksen jälkeisten ensimmäisten neljän kilometrin matkalla, sanoo tutkija Jukka Nuottimäki VTT:ltä.

VTT:n mittausten mukaan kylmäkäynnisteisen ja käyntilämpöisen moottorin suhteellinen kulutusero näyttää pysyneen jokseenkin ennallaan viimeisten 10 vuoden aikana, mutta samalla aikavälillä moottoritekniikan kehityksen vuoksi autojen absoluuttinen polttoaineenkulutus on laskenut. Eli lähes samasta kylmän ja käyntilämpöisen moottorin suhteellisesta kulutuserosta huolimatta, voidaan modernista moottorista ulosmitata pienempi absoluuttinen polttoaineensäästö.

Esilämmitetty auto päästää mahdollisimman vähän pakokaasuja omaan ja esimerkiksi päiväkodin pihaan. Myös liikenneturvallisuus ja ajomukavuus paranevat, kun liikkeelle lähdettäessä lasit ovat sulina ja matkustamo lämmin. Lisäksi käynnistyvyys kovilla pakkasilla paranee ja moottori kuluu vähemmän.

– Esilämmitys kannattaa yhä, sillä nykyään vielä 4/5 henkilöautoista on tekniikaltaan niin vanhoja, että niissä moottorin esilämmitys säästää myös polttoainetta, muistuttaa johtava asiantuntija Vesa Peltola Motivasta.

Tutkittua hyötyä

VTT on tutkinut esilämmittämisen vaikutuksia hallituissa laboratorio-olosuhteissa. Kokeissa oli mukana sekä diesel- että bensiinikäyttöisiä autoja ja erilaisia lämmittimiä. Tavoitteena oli selvittää mittauksilla, miten esilämmittäminen alentaa energiankulutusta ja pakokaasupäästöjä.

Tutkimustulosten mukaan selkein esilämmityksellä saatava hyöty liittyy palamattomien hiilivetyjen (HC) päästöihin. Useimmissa tapauksissa nämä terveydelle haitalliset päästöt vähenivät esilämmityksellä alle puoleen. Myös polttoaineenkulutus väheni, mutta nykyisissä bensa-autoissa paljon vähemmän kuin aiemmissa, noin 10 vuotta sitten suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin. Dieseleissä säästö sen sijaan on nyt jopa suurempi kuin ennen.

Moottorin esilämmitys parantaa myös matkustusmukavuutta ja liikenneturvallisuutta. Kylmäkäynnisteisen moottorin hukkalämpö kuluu ensisijaisesti moottorin noin 100 kg massan lämmittämiseen. Jäähdytysnesteeseen lämpöä johtuu viipeellä. Ajoneuvon
matkustamon lämmitysjärjestelmä ottaa tarvitsemansa lämmön pääosin jäähdytysnesteestä. Tutkimustulosten mukaan moottorin esilämmitys auttaa jäähdytysnesteen lämpiämistä, minkä ansiosta lämpöä tulee nopeammin matkustamoon ja tuulilasille.

Motiva on julkaissut esitteen "Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys".

Esite on ladattavissa Motivan verkkopalvelun julkaisupankista:
Vältä kylmäkäynnistystä, muista esilämmitys

Lisätietoja:

tutkija Jukka Nuottimäki,VTT,
puh. 020 722 5480, jukka.nuottimaki@vtt.fi

johtava asiantuntija Vesa Peltola, Motiva,
puh. 040 568 7145, vesa.peltola@motiva.fi

www.transeco.fi

www.motiva.fi


Palaa otsikoihin