Tiedotteet 2012

6.2.2012 8.00

Polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöissä jopa 120-kertaiset erot

Bussien tekniikka on kehittynyt jättiharppauksin viimeisten 15 vuoden aikana. Uusimpien bussien hiukkaspäästöt ovat alle 5 prosenttia 90-luvun tasosta. Markkinoille on tullut ajoneuvotekniikan ja polttoaineiden uusia vaihtoehtoja: uusia polttoainelaatuja, hybriditekniikkaa ja jopa akkusähköisiä busseja.

Tekniikan kirjo on selvästi lisääntymään päin. Samalla päätöksenteon vaikeus kasvaa. Tämä koskee niin liikenteen tilaajia, bussioperaattoreita kuin autojen maahantuojia. TransEco-tutkimusohjelman IEA Bus -hankkeessa on ensi kertaa tarkasteltu laaja-alaisesti sekä polttoaineita että ajoneuvotekniikkaa.

– Erot vanhojen ja uusien bussien välillä ovat huimat: esimerkiksi säännellyt päästöt ovat vanhoilla busseilla uusiin verrattuna kymmenkertaisia, jopa satakertaisia. Eniten kuluttavan bussin energiankulutuksen suhde vähiten kuluttavaan on kaksinkertainen, sanoo tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä.

Energiankulutus ei kuitenkaan ratkaise bussien elinkaaren aikaisia kasvihuonekaasupäästöjä vaan polttoaine. Nylundin mukaan polttoaineen vaikutussuhde on 120:1, kun verrataan ääripäitä eli hiilestä tehtyä dieseliä parhaaseen biopolttoaineeseen. Hiilipohjaisia polttoaineita on tulossa muun muassa  Kiinan markkinoille. Tavanomaisen dieselpolttoaineen ja parhaan biopolttoaineen suhde on 60:1. Suhdeluvut kaksinkertaistuvat kun lisäksi huomioidaan autojen polttoaineenkulutuserot.

HSL ottaa käyttöön ympäristöbonuksen


Holiday Inn Messukeskus -hotellissa 6. helmikuuta  klo 12–16.30 järjestettävä bussiseminaari tarjoaa aimo tietoannoksen kehittyvästä bussitekniikasta ja vaihtoehtoisista energiamuodoista. Seminaari juhlistaa samalla HSL:n ja VTT:n kymmenvuotista yhteistyötä bussien todellisen suorituskyvyn määrittämisessä.

– Bussiliikenteen kilpailuttamisperiaatteet suosivat vähäpäästöisiä busseja. Kevään aikana päätetään ympäristöbonuksen käyttöönotosta, jotta päästöjen vähentämistä käytössä olevissa busseissa saataisiin nopeutettua, toteaa johtaja Reijo Mäkinen HSL:stä.

Vuoden 2002 keväällä käyttöön otetussa raskaan kaluston mittauslaboratoriossa on tehty yhteensä yli 5 000 bussien ja kuorma-autojen suorituskykymittausta. HSL:n edeltäjät HKL Suunnitteluyksikkö ja YTV Liikenne olivat avainasemassa uutta laboratoriota perustettaessa.

Nyt HSL:llä on liikenteen tilaajana käytettävissään Euroopan paras tietopankki eri bussityyppien todellisesta suorituskyvystä. HSL:n strategiana on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä peräti 80 prosenttia vuoteen 2018. Se ei onnistu ilman uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita ja sähkön hyödyntämistä.

Seminaarin aloittaa Olof Hådell, joka toimii strategina tieliikenteen energiaratkaisuissa Ruotsin Trafikverket’issä. Hådellin vastuulla on myös kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Advanced Motor Fuels -tutkimussopimuksen strategiaryhmä.
Autonvalmistajan näkemyksiä tuo esiin Volvon bussipuolen ympäristöjohtaja Edward Jobson. Volvon hybridibusseja on Suomessa otettu käyttöön muun muassa Turussa ja Helsingissä. Volvo on raskaan kaluston valmistajana tutkinut laajasti myös erilaisia vaihtoehtoisia polttoaineita.

Kimmo Erkkilä vetää yhteen tulokset VTT:n bussimittauksista kymmenen vuoden ajalta. VTT:n tietopankki sisältää tiedot yli 200 bussin suorituskyvystä, polttoaineen kulutuksesta ja pakokaasupäästöistä.

VTT:n koordinoima laaja IEA-hanke ”Fuel and Technology Alternatives for Buses - Overall Energy Efficiency and Emission Performance” on juuri saatu päätökseen. Tässä hankkeessa tutkittiin sekä polttoaineiden valmistuksen aiheuttamia päästöjä ja energiankulutusta että erilaisten bussien suorituskykyä. VTT ja kanadalainen Environment Canada mittasivat päästö- ja polttoaineenkulutusarvot yhteensä 20 erilaiselle bussille. Joukossa oli niin tavanomaisia dieselautoja kuin hybridejä ja vaihtoehtoisia polttoaineita käyttäviä autoja. Autoista, polttoaineista ja testisykleistä tuli yhteensä 170 erilaista vaihtoehtoa.


Sähkö on jo nyt merkittävä energiamuoto raideliikenteeseen perustuvassa joukkoliikenteessä. Akkutekniikassa tapahtunut kehitys saattaa myös mahdollistaa akkusähköiset bussit jo lähitulevaisuudessa varsinkin syöttöliikenteessä. Veolia Transport Finlandin osto- ja kehitystoiminnan johtaja Sami Ojamo luo katsauksen akkusähköisten bussien kehitystilanteesta ja kertoo lisäksi Espoon eBUS-sähköbussikokeilusta, joka toteutetaan osana teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen Tekesin uutta sähköajoneuvojen EVE-tutkimusohjelmaa.

Lisätietoa:

Nils-Olof Nylund, VTT, tutkimusprofessori, puh. 0400 703 715, nils-olof.nylund@vtt.fi

Juhani Laurikko, VTT, erikoistutkija, puh. 0400 706 986, juhani.laurikko@vtt.fi

TransEcon keskeisiä tavoitteita ovat tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen. VTT koordinoi TransEco-tutkimusohjelmaa, jonka tutkimusosapuolia ovat VTT:n lisäksi Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Metropolia, Turun AMK, Ramboll Oy ja GreenNet Finland Oy. Motiva Oy vastaa TransEco-tutkimusohjelman viestinnästä.


Palaa otsikoihin