Tiedotteet 2011

15.11.2011 TransEco tuottaa ympäristöystävällisiä liikenneratkaisuja – RE85-etanolipolttoneste ja flexfuel-autot ovat malliesimerkki autoilun biotulevaisuudesta

Viisivuotisessa TransEco-tutkimusohjelmassa kehitetään vähäpäästöisiä liikenneratkaisuja. St1 on mukana ohjelman polttonestehankkeessa, jossa on optimoitu yhtiön kotimaisen jäte-etanolipohjaisen RE85-polttonesteen ominaisuuksia pohjoisen olosuhteisiin.

Lue lisää


3.11.2011 Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi – Vaihtoehdot tieliikenteessä lisääntyvät

Hiilidioksidipäästöjä vähennetään yhä määrätietoisemmin myös tieliikenteessä, samalla vaihtoehtojen kirjo sekä ajoneuvoteknologiassa että liikenteen polttoaineissa lisääntyy. Tämä haastaa liikenteeseen ja liikkumiseen liittyvät päätöksentekijät niin valtionhallinnossa, kunnissa, yrityksissä kuin kotitalouksissakin.

Lue lisää


16.2.2011 Prof. Nylundin sähköautoselvitys luovutettiin liikenneministeri Anu Vehviläiselle

Liikenne- ja viestintäministeriön tilaaman selvityksen mukaan sähköautojen käyttöönotolle olisi luotava edellytykset jo nyt, vaikka niillä voidaan alentaa liikenteen hiilidioksidipäästöjä vasta vuoden 2030 vaiheilla. Sähköautojen laajamittainen käyttöönotto edellyttää julkisen latausverkon rakentamista. Sähköautoilla ei kuitenkaan ratkaista henkilöautoliikenteen perusongelmia eli liikennemäärien jatkuvaa kasvua ja ruuhkautumista.

Lue lisää


14.3.2011 Pohjoismaisen Energi och Transport -ohjelman hankehaku avautumassa, aiheena "Sustainable Freight Transportation"

Jatkona viime vuoden lopulla toteutetulle haulle pohjoismainen "Energi och Transport"-ohjelma on avaamassa uuden hankehaun, jonka aiheena on "Sustainable Freight Transportation". Tässä haussa ei tavoitella niinkään sähköajoneuvoihin liittyviä hankkeita, mutta nekään eivät ole kokonaan pois suljettuja.

Lue lisää


9.2.2011 Jäte-etanoli käy myös raskaaseen kalustoon – TransEcon RED95-etanolidieselhanke kenttätutkimusvaiheeseen

Etanolilla korvataan yhä enemmän fossiilista bensiiniä henkilöautoliikenteessä. Vuoden vaihteessa bensiinin peruslaaduksi tuli Suomessa jo 10 % bioetanolia sisältävä E10. TransEco-tutkimusohjelmaan kuuluva RED95-etanolidieselhanke tuo etanolin nyt myös raskaan kaluston polttonesteeksi.

Lue lisää


2.2.2011 ELECTROMOBILITY+ -hanke-ehdotusten jättäminen (EPSS-Tool)

Sähköisen liikkumisen edellytyksiä ja vaikutuksia koskevien tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitushaku on avattu 14.12.2010, ja hanke-ehdotukset tulee tehdä 31.3.2011 mennessä. Projektit ajoittuvat vuosille 2012-2015. Hankkeen yleistavoitteena on analysoida ja luoda edellytyksiä kestävälle sähköiselle liikkumiselle Euroopassa tähtäimenä vuosi 2025. Hankkeella pyritään osaltaan löytämään keinoja liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää