Tiedotteet 2010

ELECTROMOBILITY+ hankehaku avautunut

Sähköisen liikkumisen edellytyksiä ja vaikutuksia koskevien tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitushaku on ajoitettu alkavaksi 14.12.2010 ja päättyväksi 31.3.2011. Projektit ajoittuvat vuosille 2012 - 2015. Hankkeen yleistavoitteena on analysoida ja luoda edellytyksiä kestävälle sähköiselle liikkumiselle Euroopassa tähtäimenä vuosi 2025. Hankkeella pyritään osaltaan löytämään keinoja liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

Lue lisää


20.4.2010 TransEco-tutkimusohjelman tulokset todentavat: St1:n Refuel RE85 -korkeaseosetanoli toimii hyvin pohjoisen kylmissäkin olosuhteissa

VTT:n tulosten mukaan korkeaseosteinen alkoholipolttoaine saadaan toimimaan hyvin myös matalissa lämpötiloissa optimoimalla etanolin lisänä käytettävät polttonesteen seoskomponentit. Tutkimus on osa TransEco-ohjelmassa toteutettavaa polttoainehanketta, eikä vastaavaa etanolipolttoaineen ”kylmäoptimointia” ole tehty muualla.

Lue lisää


13.4.2010 LVM: Tutkimusprofessori Nylund selvittämään sähköautojen käyttöönottoa

Liikenneministeri Anu Vehviläinen selvityttää miten sähköautojen laajamittaista käyttöönottoa voidaan edistää suomalaisessa liikennejärjestelmässä.

Lue lisää


12.4.2010 St1:n Refuel RE85 korkeaseosetanoli toimii pohjoisen kylmissäkin olosuhteissa.

VTT:n TransEco-ohjelman polttoainehankkeessa kotimainen biopolttoaine on osoittautunut hyväksi vaihtoehdoksi korvaamaan fossiilisia liikennepolttoaineita.

Lue lisää