Tiedotteet 2010

ELECTROMOBILITY+ hankehaku avautunut

Sähköisen liikkumisen edellytyksiä ja vaikutuksia koskevien tutkimus- ja kehitysprojektien rahoitushaku on ajoitettu alkavaksi 14.12.2010 ja päättyväksi 31.3.2011. Projektit ajoittuvat vuosille 2012 - 2015. Hankkeen yleistavoitteena on analysoida ja luoda edellytyksiä kestävälle sähköiselle liikkumiselle Euroopassa tähtäimenä vuosi 2025. Hankkeella pyritään osaltaan löytämään keinoja liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi.

TIEDOTE 7.12.2010

ELECTROMOBILITY+ hankehaku on syntynyt kansallisia liikenteen tutkimusohjelmia verkottavan ERA-NET TRANSPORT yhteistyön aloitteesta ja siinä on mukana 13 Euroopan maata sekä EU. Ohjelman arvioitu kokonaisvolyymi on runsaat 30 M€. Suomesta ovat rahoittajapartnereina mukana Tekes sekä Liikennevirasto. Lisäksi hankkeen rahoitukseen osallistuu Liikenneviraston kautta Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Tekes varaa hankkeeseen 2 M€ ja Liikennevirasto yhdessä LVM:n kanssa 0,5 M€. Tekes -rahoitus toteutuu ehdolla, että valmisteilla oleva Sähköisten ajoneuvojen järjestelmät -ohjelma päätetään käynnistää.  Projektiehdotuksessa täytyy olla mukana partnereita vähintään kahdesta maasta. Kukin maa rahoittaa vain oman maansa tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Suomalaisia projektiosuuksia rahoittavat Tekes ja Liikennevirasto omien rahoituskriteeriensä mukaan. Hakemus jätetään kuitenkin tässä vaiheessa vain yhteishakemuksena EU-järjestelmään. Kansallisen rahoituksen lisäksi EU rahoittaa näitä ERA-NET Plus- hankkeita 1/3 lisärahalla.

Projektiehdotuksia pyydetään sähköistämiseen liittyen latausjärjestelmien, infrastruktuurin, älyliikenneratkaisujen, turvallisuuden sekä moottori- ja ajoneuvotekniikan alueelta, erityisesti kiinnittäen huomiota soveltumiseen Suomen välillä kylmiinkin olosuhteisiin. Toinen ryhmä projektiehdotuksia koskee sähköajoneuvoihin perustuvaa liikkumista Suomen liikennejärjestelmässä ympäristö-, käyttäjä- ja sosioekonomisista näkökulmista. 
 
ELECTROMOBILITY+ hankehaun tarkka kuvaus ja hakuohjeet löytyvät ERA-NET TRANSPORTin Internet-sivuilta: http://www.transport-era.net/electromobility.html

Haun informaatiopäivä järjestetään 13.1.2011 Kölnissä, ilmoittautuminen 31.12.2010 mennessä

Ohjelma http://www.transport-era.net/electromobility/infoevent.html

Lisätietoja:
Tekesin yhteyshenkilö
Martti Korkiakoski
puh. 010 60 55875
martti.korkiakoski(at)tekes.fi

Liikenneviraston yhteyshenkilö
Mikko Räsänen
puh. 020 6373602
mikko.rasanen(at)liikennevirasto.fi

 


Palaa otsikoihin