TransEco-tutkimusohjelman vuosiseminaari 3.11.2011

Seminaarin ohjelma ja esitykset


13.00-13.15  Tilaisuuden avaa teollisuusneuvos Sirkka Vilkamo
13.15-13.45 Ajoneuvo-osuudessa raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus sekä sähköautot: alustus johtaja Reijo Mäkinen
Raskaiden ajoneuvojen energiatehokkuus ja sähköajoneuvot – Reijo Mäkinen (pdf) (1.1 MB)
13.45-14.15  Polttoaineet-osuudessa biopolttoaineet ja kaasu:
alustus TransEco-johtoryhmän puheenjohtaja Ari Juva
TransEco-tutkimusohjelma 2009–2013 – Biopolttoaineet – Ari Juva (pdf) (550.3 KB)
14.45-15.15  Toimintatavat ja työkalut -osuudessa energiatehokkuuden mittaaminen ja yritysten sitouttaminen
energiatehokkuustoimiin: alustus neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen
Energiatehokkuus osana liikenteen ilmastopolitiikkaa – Saara Jääskeläinen (pdf) (365.8 KB)
15.15-15.45Ohjauskeinot ja toimeenpano -osuudessa myös liikenteen uusiutuvia koskevat
velvoitteet: alustus tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Tieliikenteen energiansäästö ja uusiutuva energia – Nils-Olof Nylund (pdf) (721 KB)

Kunkin alustuksen jälkeen paneeliosuus, jonka veti Keijo Leppänen
15.45-16.00Yhteenvetokeskustelu