Juuri nyt!

28.5.2012 15.00

Uusia biokomponentteja bensiiniin

Korkeaseosteiset biokomponentit ovat yksi tutkimuskohde VTT:n koordinoimassa TransEco-tutkimusohjelmassa. Erilaisia biokomponentteja yhdistämällä bioenergian osuutta bensiinissä voidaan lisätä jopa yli 20 prosenttiin.

Tutkimushankkeen tavoitteena oli löytää parhaat vaihtoehdot bensiinin uusiutuviksi komponenteiksi ja määrittää auto- ja moottorikokein eri komponenttien ympäristövaikutukset, toiminnallisuuteen ja suorituskykyyn liittyvät seikat sekä mahdolliset rajoitteet.

Bio-osuudet voivat nousta yli 20 prosenttiin

– Kiinnostavia biokomponentteja ovat muun muassa bioeetterit, biobutanolit ja biohiilivedyt. Hapellisia ja hapettomia biokomponentteja yhdistämällä voidaan saavuttaa korkeita, jopa yli 20 prosentin ylittäviä bio-osuuksia, toteaa Päivi Aakko-Saksa, johtava tutkija VTT:llä.

Useimmissa tapauksissa etanolin, iso-butanolin, n-butanolin, ETBE:n tai niiden seoksien käyttäminen yhdessä uusiutuvien hiilivetykomponenttien kanssa ei vaikuta haitallisesti tavallisten autojen päästöihin.

– Parhailla biokomponenttien yhdistelmillä autojen pakokaasut olivat vähemmän haitallisia kuin käytettäessä fossiilisia polttoaineita.

Etanoli on maailman yleisimmin käytetty biopolttoaine, mutta tavanomaisten bensiinikäyttöisten autojen polttoaineessa sitä voidaan käyttää enintään 10-15 tilavuusprosenttia.

Korkeita etanolipitoisuuksia voidaan nykyisin käyttää vain erikoisvalmisteisissa autoissa, kuten etanoli-bensiiniautoissa eli flexfuel-malleissa (FFV). Valtaosa bensiiniautokannasta on kuitenkin vielä seuraavat 10-20 vuotta perinteisen tekniikan edustajia, vaikka flexfuel-mallien osuus uusista autoista kasvaa.

EU edellyttää vähintään 10 prosenttia uusiutuvaa energiaa liikenteeseen vuoteen 2020 mennessä, ja Suomessa tavoite on vieläkin korkeampi. Siksi on tarpeen löytää myös vanhempaan autokantaan sopivia etanolia täydentäviä bensiinin biokomponentteja.

Selluloosapohjaiset biopolttoaineet tulossa lähivuosina

Etanolia on perinteisesti tuotettu käymisteitse sokereista ja tärkkelyksestä. Etanolin tuotanto selluloosasta on teknisesti huomattavasti vaativampaa, mutta kaupallinen tuotanto on jo alkamassa. Biobutanolia ja korkeampia alkoholeja voidaan valmistaa prosesseilla, jotka muistuttavat etanolin valmistusta. Alkoholit voidaan muuntaa myös eettereiksi, jotka ovat alkoholeja parempia bensiinikomponentteja.

– Selluloosapohjaisia liikenteen biopolttoaineita on odotettavissa Suomessa jo lähivuosina, kasviöljyistä ja eläinrasvoista tuotantoa on jo nyt. Nämä suunnitelmat kohdistuvat dieselpolttoaineen tuotantoon, mutta sivutuotteena syntyy myös bensiinijakeita.

Biogasoline options for conventional spark-ignition cars (pdf) (2.2 MB)
Biogasoline Options – Possibilities for Achieving High Bio-share and Compatibility with Conventional Cars

Lisätiedot:

Päivi Aakko-Saksa, VTT
paivi.aakko-saksa (at) vtt.fi


Lisää aiheesta:

Korkeaseosteiset biokomponentit


Palaa otsikoihin